• توبه ی آخر سال

    درس اخلاق

    ان شاء الله سال جدید که می آید را با توبه و اعمال صالحه و ترک گناه آغاز کنیم. ما را خوردن و خوابیدن و پوشیدن و رفت و…

  • بندگان خدا

    متن جلسه درس اخلاق

آرشیو